سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیرا قیاسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

جهت به دست آوردن اطلاعات جامع ازوضعیت آلودگی خاک اراضی اطراف مجتمع صنعتی خیرآباد ۱۰ ناحیه درجهات مختلف جغرافیایی نمونه برداری شد و ازهرناحیه ۲تا۳ نمونه تهیه و سپس نمونه ها با هم مخلوط و جهت تعیین غلظت عناصرسنگین به آزمایشگاه فرستاده شد براساس نتایج حاصل میانگین غلظت عناصر Cr ,Ni به ترتیب ۰٫۲۲۶و۰٫۵۵۲ میلی گرم درلیتر می باشد که ا زحد استاندارد و میانگین پوسته بسیارکمتر است باتوجه به نتایج تحقیق و مقایسه غلظت این عناصربا حداستاندارد و میانگین پوسته زمین می توان اظهار نمود که خاکهای کشاورزی اطراف شهرک صنعتی خیراباد به این عناصر آلوده نبوده و نمی توان اینناحیه صنعتی را آلوده به این دو فلز سنگین معرف ینمود.