سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید متصدی زرندی – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی
حسین راعی شکتایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط،دانشکده بهداشت،دانشگاه ع
سید محمد شریف حسینی – رئیس ایمنی و بهداشت خط ۱و۴ مترو تهران
فاطمه حسین زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط،دانشکده بهداشت،دانشگاه ع

چکیده:

متروSubway Systems (، به دلیل برخورداری ازسرعتبالا و جابجایی راحت بعنوان یکی از روشهای مهم حمل و نقل عمومی تلقی میگردد گرچه مردم قسمتی ازوقتشان را به منظور تردد درمترو میگذرانند ولی توقف کوتاه نی زدرصورتی که غلظت ذرات معلق و ترکیبات شیمیایی آنها بیشتر از حد مجاز گردد میتواند درتماس کلی شخص سهیم بوده و برروی سلامتی افراد تاثیر بگذارد دراین مطالعه که یک مطالعه کاربردی می باشد غلظت ذرات معلق ریز درتعدادی ازایستگاه های زیرزمینی خط ۱مترو تهران شهیدبهشتی شهید مفتحهفت تیر و دروازه دولت با استفاده از یک دستگاه قرائت مستقیم پایش ذرات اندازه گیری و نتایج حاصله با غلظت ذرات معلق هوای ازاد مقایسه شد