سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین عبدوس – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
رضا فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
فریبا نعمت پور – دانشجوی کارشناسی ارشد تولیدات گیاهی

چکیده:

میوه و سبزیها از جمله مهمترین محصولات باغی هستند که نقش مهمی در تامین نیاز غذایی و سلامت انسان بازی می کنند این گروه از محصولات کشاورزی بدلیل داشتن رطوبت زیاد فسادپذیرهستند و دردوره پس از برداشت بخش عمده ای ازآنها بین ۵ تا ۵۰ درصد از بین میروند میزان این ضایعات حتی در برخی موارد تا ۸۰ درصد نیز می رسد در این میان تره بار بابالاترین درصد ضایعات را به خود اختصاص داده اند کاهش و به حداقل رساندن چنین ضایعاتی به عنوان برداشت مخفی می تواند از راه های موثر در تامین غذا برای جامعهو دستیابی به توسعه پایدار دربخش کشاورزی به حساب اید درکشورهایی که سیستم کشاورزی پیشرفته ای دارند پیشرفتهای قابل توجهی در زمینه تکنولوژی پس از برداشت صورت گرفته است چنین عملیاتی نه تنها ضایعات این گروه از محصولات را به حداقل میرساند بلکه کیفیت آنها را نیز در طیحمل و نقل جابجایی انبارداری و توزیع حفظ خواهد کرد بخش عمده ای از این ضایعات را میتوان با اجرای عملیات صحیح در دوره قبل از برداشت درباغ یا مزرعه حذف نمود. مدیریت تغذیه آفات وبیماریهای گیاهی دردوره قبل از برداشت تکنولوژی صحیح برداشت تیمارهای غیرشیمیایی و استفاده از ترکیبات طبیعی برای کنترل ضایعات عملیات پیش سرمادهی سیستمهای بسته بندی جدید انبارداری صحیح شامل کلیه عملیات در طی انبارداری و بالاخره حمل و نقل صحیح ازمهمترین راه کارهای موجود هستند که تا حد قابل توجهی میزان این ضایعات را به حداقل می رساند.