سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدحسین غفوریان ابدی – دکتری عمومی دامپزشکی
سینا کشاورز – دکتری عمومی دامپزشکی

چکیده:

تعداد ۱۰۰ ماهی کپور از مجموع ۳۵ استخر پرورش دراستان خراسان رضوی صید گردید و پیش از عرضه به بازار از لوله گوارش انها تعداد ۱۰۰ نمونه اخذ گردید جهت جداسازی لیستریا اکسفورد آگار انتقال یافتند تشخیص اولیه باکتریها با بهره گیری از ازمونهای مورفولوژیک و بیوشیمیایی مورد تایید قرارگرفت که دراین بررسی ۵ درصد نمونه ها به لحاظ وجود باکتری مورد نظر مثبت ارزیابی شدند همزمان با این بررسی جداسازی و تشخیص اشرشیاکولی O157H7 از محیط غنی کننده T,S,B حاوی آنتی بیوتیک نروبیوسین و سپس کشت درمحیط سوربیتول مک کانکی آگار به همراه مکمل انتخابی حاوی آنتی بیوتیک سفیکسابم و تلوریت پتاسیم صورت گرفت و انواع فاقد قدرت تخمیر سوربیتول NSF توسط روشهای بیو شیمیایی IMVIC مورد تایید واقع شدند از بین کلونهای مشکوک تعداد ۶۰ درصد نمونه ها واجد سروتیپ های چون O2K1, O114 K90, O119 B14, O127 B8 بودند و درهیج از نمونه ها سروتیپ O157H7 مشاهده نشد میزان بالای آلودگی دراین استان را می توان بوجود عوامل آلوده کننده استخرهای پرورش مهای و همچنین دمای پایین محیط زیست ماهیها و عدم رسیدگی کافی به آن مرتبط دانست