سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناختی کودک و نوجوان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مختار ملکپور – استاد دانشگاه اصفهان دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
احمد عابدی – استاد گروه روانشناسی – دانشگاه اصفهان
شکوفه بزرگنیا – ستادیار گروه روانشناسی – دانشگاه اصفهان،

چکیده:

زمینه: اختلال اتیسم یکی از اختلالات فراگیر رشد است که با اختلال در رشد مهارتهای اجتماعی، مهارتهای ارتباطی، نابهنجاریهای رشد زبان و محدودیت در رفتارها وعلائق مشخص میشود. مطالعات اخیرافزایشمیزان شیوع اتیسم را نشان میدهد. هدف این تحقیق بررسی میزان شیوع اختلال اتیسم در کودکان ۶ تا ۱۲ سال شهر شهرکرد و بررسی رابطهی سن، جنس، وضعیت اقتصادی- اجتماعی خانواده و میزان تحصیلات مادر بر شیوع بیماری اتیسم میباشد روش بررسی: دراین تحقیق توصیفی- همهگیرشناسی جامعه بیماران مبتلا به اختلال اتیسم و یک نمونه ۵۰۰ نفری از کودکان مدارس عادی به صورت نمونهگیری تصادفی خوشهای چند مرحلهای انتخاب شد. با توجه به ملاکهای مطرح شده در کتاب راهنمای آماری و تشخیصی بیماریهای روانیDSM-IV) و پرسشنامه غربالگری طیف اتیسم ASSQ) موارد اتیسم شناسایی شد. برای تجزیه وتحلیل دادهها، از فراوانی، درصد فراوانی، خی دو با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد.