سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

موسی محمدی – گروه مهندسی معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت
رحمت الله دادور –
بابک خیرخواه –

چکیده:

از آنجایی که دانشگاه آزاد اسلامی از کمکهای مالی دولت برخوردار نیست لذا جهت دستیابی به اهداف نظام آموزش عالی کشور، هزینه های خود را با شهریه دریافتی از دانشجویان تامین می نماید، بررسی های صورت گرفته در دانشگاه آزاد اسلامی بافت نشان می دهد با توجه به برنامه هایدر دست اقدام، هزینه ها بیش از درآمدها است که کمبود نقدینگی از طریق اخذ تسهیلات بلند مدت تامین می شود. همچنین ۲۵ درصد هزینه های صورت گرفته مربوط به ایجاد دارایی (عمدتاً احداثساختمان و تاسیسات مربوطه) می باشد که تامین این هزینه ها به دانشجویان تحمیل می شود. با توجه بهآنکه تنها منبع هزینه های توسعه ای دانشگاه، شهریه دانشجویان می باشد، عملاً کاهش یا ثابت نگه داشتن شهریه در دانشگاه آزاد اسلامی، سبب کاهش سرعت توسعه کمی و کیفی دانشگاه می شود و این امر به صلاح جامعه نبوده و کشور را از رسیدن به اهداف برنامه ریزی شده در افق ۱۴۰۴ هجریشمسی باز می دارد. لذا در جهت کاهش فشار بر خانواده دانشجویان، راهکارهایی جهت تامین هزینه های دانشگاه و به تبع کاهش شهریه پیشنهاد گردید: از جمله اصلاح الگوی مصرف و م کانیزاسیون،ارتقاء بهره وری، ثبات مدیریت، جذب کمکهای مردم خیر، عودت مالیات تکلیفی و عملکرد از سوی دولت، معافیت پرداخت عوارض شهرداری مربوط به ساخت فضاهای آموزشی، جایگزینی افراد متعهد و دلسوز به جای پرسنل ناکارآمد، ارتباط با صنعت و موسسات برون دانشگاهی در جهت ارائه خدماتآموزشی و پژوهشی و کسب درآمد، ایجاد فرصت مطالعاتی برای اعضای هیئت علمی، تبادل استاد و دانشجو با سایر دانشگاههای داخلی و خارجی، انجام طرحهای پژوهشی کاربردی با مشارکت دادندانشجویان.