سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین ثانوی شیری – دانشجوی دکتری دامپزشکی
جهانبخش رنجبرقراچه – دانشجوی دکتری دامپزشکی
محمد زوارشانی – دانشجوی دکتری دامپزشکی
حسین فتاحی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

چکیده:

فلزات سنگین به گروهی از فلزات اطلاق می گردد کهدارای وزنمخصوص بیشتر از ۶ گرم برمتر مکعب و با جرم اتمی بیشتر از ۵۰ باشند حضور و تجمع این عناصر درمحیط و بدن انسان باعث ایجاد مشکلاتی برای سلامتی می گردد بعضی از این عناصر برای بدن ضروری میب اشد مانند مس روی و … ولی حضور بیش ازحد این عناصر مفید نیز می تواند برای سلامتی خطرناک باشد با پیشرفت صنایع میزان فلزات سنگین درمحیط زیست رو به افزایش است که برای سلامتی انسانهاخطرناک می باشد عامل اصلی آلودگی محیط زیست به این فلزات کارخانجات می باشند این عناصر از طرق مختلف مانند استنشاق تماس جلدی و خوارک وارد بدن انسان شده تجمع یافته و ایجاد عوارض می کند عمده ترین راه ورود فلزات سنگین از طریق خوراک است و دراین تحقیق شیرالوده به عنوان یکماده خوراکی مورد بررسی قرارگرفته است دراین مطالعه تعداد ۱۰۰ نمونه شیرخام گاو از دامداریهای مختلف اطراف مرودشت تهیه و درشرایط مناسب به آزمایشگاه انتقال یافت و پس از آماده سازی های اولیه به روش آنالیز پوششی پتاسیومتریک میزان سرب و کادمیم مورد بررسی قرارگرفت .