سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آرزو حاجی شریفی – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ,گروه جغرافیا ,دانشگاه تهران
کیوان کیانفر – دانشجوی راه و ترابری ,گروه عمران ,دانشگاه پیام نور

چکیده:

رشد و گسترش تهران در نیم قرن گذشته و به ویژه در سه دهه اخیر بسیار چشمگیر و قابل توجه بوده است. این رشد سریع و بی رویه از آنجا که بدون پیروی از یک برنامه مدون جامع نگر و قابلکنترل تحقق یافته، تداوم حیات سالم شهری را با مخاطراتی مواجه ساخته و مسائل و مشکلات فراوانی را برای شهروندان خود پدید آورده است.این در حالی است که محله های هفت حوض و مدائن در منطقه ۸ شهر داری تهران از معدود محله های موجود در شهر می باشند که با طرح و برنامه ریزی مناسب و قبلی به وجود آمده اند به گونه ای که با گذشت سالها از طراحی اولیه آنها هچنان دارای ویژگی های بارزی در میان سایر محله ها می باشند. در این مقاله قصد داریم تا این دو محله را از نظر سازگاری با اصول رشد هوشمند که جنبشی جدید در راستای برنامه ریزی شهری می باشد مورد بررسی قرار دهیم و نتایج نشان می دهد با وجود آنکه از طراحی این دو محله سالهای زیادی می گذرد بازبینی مجدد آن، سازگاری اصول طراحی این دو محله را با معیار های رشد هوشمند نشان می دهد . این تحقیق از نوع ماهیت ،کاربردی و از نوع روش ،تحلیلی – توصیفی می باشد .