سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامرضا بهادرقنواتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت
امید امیری – کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت

چکیده:

یکی از مهمترین دلایل به تاخیر افتادن پروژه های عمرانی، عواملی هستند که ناشی از قصور پیمانکار نبوده و ریشه درناکارآمدی و ضعف در سیستم کارفرما داشته و میتواند شامل : دیرکرد پرداخت مطالبات پیمانکار، عدم تحویل به موقع زمین ومصالح و مواردی مشابه باشد که به تبع آن پیمانکار بدون آنکه تقصیری داشته باشد متحمل زیانی میگردد که هیچ محلی برای جبران آن پیشبینی نشده است . در این مقاله ضمن بررسی آثار عدم انجام تعهدات قراردادی کارفرما در پروژه های متداول، چارچوب و محاسبه این زیان دریک پروژه موردی ارائه میگردد . نتایج این تحقیق نشان میدهد که آثار مالی این ریسکها بر جریان مالی پیمانکار، بسیار عظیم خواهد بود