سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ندا نبئی –
علی مهرور –

چکیده:

به منظور بررسی میزان کارآیی جدایه هایی از قارچ های Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin و Metarhizium anisopliae (Metchnikow) Sorokin در کنترل سوسک چهار نقطه ای حبوبات و معرفی مناسب ترین جدایه جهت کنترل میکروبی این آفت مطالعه ای در شرایط آزمایشگاهی صورت گرفت. در این بررسی ۲ جدایه از قارچ )MRG- ی ۱ IRAN 187C( bassiana و ۲ جدایه از قارچ A-396( M. anisopliae و EUT 118 انتخاب گردیدند. در آزمایشات زیست سنجی مقادیر lc50 و LT50 هرکدام از جدایه ها به روش اسپری و سوسپانسیون قارچی علیه حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای محاسبه شد.