سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا ابراهیمی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق

چکیده:

این تحقیق بر آن است تا با مشخص نمودن میزان ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک تعیین نماید عدم رونق و کارایی بازار بورس تهران تا چه اندازه تحت تأثیر تصمیمات مدیریت شرکتهاست و آیا دولت نیز با سیاست گذاری های خود در این مهم دخالت دارد؟ وبطور کلی عامل اصلی در ن وسانات قیمت سهام شرکتها در بازار بورس اوراق بهادار تهران را معرفی و راهکارهایی مبتنی بر نتایج تحقیق ارائه دهد. از تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمار منعکس در این تحقیق ملاحظه می گردد بطور متوسط حدود ۸۶٫۷ (هشتادو شش و هفت دهم) از ریسک شرکتهای سیمان در بورس اوراق بهادار تهران مربوط به ریسک غیر سیستماتیک است و حدود ۱۳٫۳ (سیزده و سه دهم) از ریسک متعلق به ریسک سیستماتیک است.