سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا بواناتی –
محمداسماعیل مهرکیش –
رسول دامنکشان –

چکیده:

وجود ارتباط و جریان صحیح اطلاعات میان افرادو گروه هایی که به نوعی درتماس مستقیم با یکدیگر دارند سنگ بنای اولیه شناخت تفاهم همکاری و درک متقابل است تجربه نشان داده است که فقدان پیوندهای ارتباطی منظم و دوسویه بین دستگاه های اجرایی و کسانی ازخدمات آنها بهره می برند منشا اصلی بروز سوءتفاهم ها برداشت ها مشکل آفرینی ها و درنهایت ناراضی تراشی های ناخواسته بوده است از اهداف اصلی شرکت توانیر و شرکت های توزیع برق به عنوان حلقه ی نهایی درزنجیره گسترده برق تامین برق مورد نیاز و جلب رضایت عمومی مشترکین می باشد فلسفه وجودی همه تشکیلات و نهادها به جهت رفاه حال انسانهاست شرکت های توزیع برق نیز براساس ارایه خدمات و برق رسانی و تامین نیاز مشترکین به وجود آمده اند اکنون که دولت و وزارت نیرو با دگرگونی های اساسی متناسب با نیاز روز کشور و جامعه درساختار صنعت برق به منظور افزایش بهره وری و عرضه توزیع برق با کیفیت بالاتر و قیمت کمتر و همچنین افزایش رضایت مشترکین و کارکنان توزیع برق ظرف چندسال اخیر اقدام به خصوصی سازی شرکت ها توزیع برق نموده است وجود چنین شبکه ای ارتباطی میان شرکت های توزیع و مصرف کنندگان بیش ازهرزمان دیگری احساس می شود.