سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا رمضانی – دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی
حسین بمانا –
ایران عالم زاده –
پروین ناهید –

چکیده:

پروبیوتیک ها مکملهای غذایی حاوی باکتریها و مخمرهای بالقوه تولید کننده اسید لاکتیک هستند که با ایجاد تعادل درمیکروفلور طبیعی روده و پایین آوردن PH موجب کاهش میزان رشد میکروارگانیسم های بیماریزا در غذا می گردند امروزه از بیفیدوباکتریوم بیفیدوم به عنوان نمونه ای از پروبیوتیکهای بی هوازی مطلق که دسته میکروبی آنها حدود ۹۵ درصد از جمعیت میکروفلور موجود در روده راتشکیل میدهد بطور گسترده ای درفراورده های لبنی همچون شیروماست و پنیر استفاده می شود دراین پژوهش میزان رشد کمی و کیفی بیفیدوباکتریوم بیفیدوم درمحیط کشت مربوطه مورد ارزیابی قرارگرفت و نتایج آزمایش مدنظر طی فرایندهای ارزیابی همچون طیف سنجی جذبی و شمارش توده باکتریایی درشرایط محیطی مناسب دمای ۳۷٫۵ درجه سلسیوس و PH برابر ۶٫۸ حاصل گردید.