سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدعلی معموری – مدرس مجتمع آموزش عالی جهاد کشاورزی خراسان رضوی
نجفی پور –

چکیده:

دراین تحقیق رسیدگی کود از نظر تست جوانه زنی مورد آزمایش قرارگرفت و برای این منظور چهار نمونه کود کود تولیدی پاکتی کمپوست تولیدی مربوط به چندسال قبل و کود تولیدی در۱۶۰ روز قبل کود تولید درسالهای قبل کود تازه تولید شده در مقایسه با شاهد آب و هرکدام درچهار تکرار با ۲۵ بذر شنبلیله مورد آزمایش قرارگرفت پس از گذشت ۱۰ روز مشخص گردید که جوانه های تولیدی درکود تازه از طریق ریشه پوسیده شده و تولید بوی نامناسب می نماید و کودهای مذکور استاندارد فوق را برای جوانه زنی رعایت نکرد همچنین کود تولیدی مربوط به ۱۶۰ روز قبل هنوز شرایط استاندارد نداشته و لازم است سه ماه دیگر ذخیره بماند تا کاملا برسد ولی کودهای پاکتی و کود تولیدی مربوط به سالهای گذشته استاندارد کود رسیده را از نظر تست فوق برخوردار می باشد