سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

بهنام دهقانی – دانشجوی دکتری
کاظم ارزانی – استاد گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس
محمد جعفر ملکوتی – استاد گروه خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

گلابی آسیایی یکی از گون ههای قدیمی گلابی است که از سه دهه گذشته، علاقمندی به پرورش آن در جهان رو به فزونی گذاشته است. برای ارتقای کیفی محصولات باغبانی، تعیین حد مطلوب عناصر غذایی در خاک، برگ و میوه الزامی است . از طریق تجزیه میوه می توان مشکلات تغذیه ای باغ های میوه را تشخیص و توصیه بهینه کودی را انجام داد . لذا بدین منظور آزمایشی جهت تعیین میزان دفع عناصر از طریق میوه گلابی آسیایی در باغ تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس بر روی شش رقم گلابی آسیایی انجام گرفت. نتایج نشان داد که با برداشت میوه مقداری از مواد معدنی خاک از چرخه خاک -گیاه خارج می شود. برآورد میزان برداشت مواد معدنی در یک هکتار باغ گلابی آسیایی با عملکرد ۲۲/۶تن در هکتار نشان داد که پتاسیم با ۹۵ کیلوگرم، فسفر با ۸/۶ کیلوگرم، نیتروژن با ۷/۷ کیلوگرم بیشترین میزان برداشت و عناصر کم مصرف با میزان کمتر از صد گرم در هکتار، کمترین میزان دفع عناصر را داشتند. بر اساس آزمون خاک، تجزیه برگ درخت و با برآورد میزان دفع عناصر از طریق برداشت میوه، می توان مدیریت بهتری در راستایی تولید محصول با کمیت و کیفیت بالا اعمال نمود.