سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی درخشان نیا –
بهروز دهان زاده –
سیروس جعفری –

چکیده:

این مطالعه به اندازه گیری پارامتر قلیایت سختی کلسیم هدایت الکتریکی دما رودخانه گرگر شوشتر دربازه زمانی ۵۹تا۹۱ مورد آنالیز قرارگرفته است و با استفاده ازدو شاخص لانژلیه و رایزنر پتانسیل خورندگی و رسوب گذاری مورد محاسبه و براورد قرارگرفت باتوجه به نتایج و یافته های بدست آمده به دست آمده از آب شرب رودخانه گرگر شوشتر به شدت خورندگی داشته و بایستی کنترل کیفیت آب براساس پارامترهای مورد استفاده ازجمله تنظیم قلیایت و سختی و … همراه با استفاده ازمصالح و لوله های مقاوم دربرابر خوردگی درشبکه آب مشروب مورد توجه قرارگیرد.