سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شهاب مرادی – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی عمران رودخانه
علی محمد آخوندعلی – استاددانشگاه شهیدچمران اهواز
سیامک فرخ زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدمحمدحسین قطبی –

چکیده:

خورندگی و رسوبگذاری آب یکی ازعوامل بروز مشکلات مدیریت کیفی منابع آب بویژه رودخانه ها می باشد که بایستی برای کنترل این مشکلات برنامه ریزی دقیق انجام شود دراین تحقیق برای بررسی میزان رسوب گذار یو خورندگی آب رودخانه تجن دربازه علی آباد ریگ چشمه طی سال های ۸۱ تا ۹۰ از شاخصهای لانژلیه و ریزنر استفاده شد نتاجی نشان داد که مقادیر شاخصهای لانژلیه درایستگاه های مختلف حدودا برابر ۰/۴تا۰/۷ است مقادیر شاخص ریزنر درایستگاه های علی آباد و ریگ چشمه درحدود ۶/۸ تا۷/۱ و برای ایستگاه سلیمان تنگه درحدود ۶/۶ می باشد که نشان میدهد آب رودخانه تجن خورنده و کمی رسوبگذاری می باشد.