سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پروانه نیکرو – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدعلی پورحسن – کارشناس ارشد مهندسی عمران

چکیده:

بدون شک سیلاب یک بلای طبیعی است ولی درعمل از نظر خسارات جانی و مالی مهیب ترین بلای طبیعی درجهان محسوب می شود خسارت سیل را می توان اثرات نامطلوب ناشی از افزایش تراز آب روخانه به بالاتر از کناره و جاری شدن آن به حاشیه و اراضی مجاور و یا سیلاب دشت تعریف نمود کشورایران به لحاظ موقعیتخاص جغرافیایی دراکثر مناطق از اقلیمی خشک و نیمه خشک برخوردار می باشد رودخانهجاماشیکی از مهمترین رودخانهای استان هرمزگان است حوضه آبریز آن به علت حاصل خیز بودن امکان دسترسی به منابع سطحی وزیرزمینی منشا بسیاری از محصولات مهم منحصفربفرد کشور نظیر مرکبات می باشد مساحت منطقه مورد مطالعه حدود ۲۵۰۰ کیلومتر مربع است.