سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا کاویانپور – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
پروانه نیکرو – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران اب
محمدعلی پورحسن – کارشناس ارشد عمران

چکیده:

رودخانه جاماش یکی ازمهمترین رودخانه های استان هرمزگان است که برروی مخروط افکنه واقع شده و ازویژگیهای آن میتوان به عرض بسیارزیاد شریانی بودن و نیز طبیعت وحشی و فصلی آن اشاره کرد این رودخانه تاکنون شاهد سیلابهای عظیمی بوده که خسارات جانی و مالی بسیاری را به دنبال داشته است دراین مطالعه تحلیل خسارت سیلاب و میزان تلفات مالی رودخانه براساس فاکتور میزان واریزه و میزان آسب پذیری منطقه دردوره بازگشت های مختلف درمحیط gis محاسبه شده که نتیجه آن افزایش میزان تلفات دردوره بازگشت های بالاتر است که میتواند راهگشای بحث مدیریت سیلاب بروی رودخانه های مخروط افکنه ای باشد.