سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پروانه نیکرو – دانشجویکارشناسیارشدعمران – آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،
محمد رضا کاویانپور اصفهانی – دانشیارگروه مهندسی آب دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،
محمد علی پور حسن – کارشناسارشدعمران – مهندسی رودخانه دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپ

چکیده:

رودخانه جاماش یکی ازمهمترین رودخانههای استان هرمزگان است که برروی مخروطافکنه واقع شده و ازویژگیهای آن میتوان به عرض بسیار زیاد، شریانی بودن و نیز طبیعت وحشی و فصلی آن اشاره کرد، این رودخانه تاکنون شاهد سیلابهای عظیمی بوده که خسارات جانی و مالی بسیاری را به دنبال داشته است. در این مطالعه تحلیل خسارت سیلاب و میزان تلفات جانی رودخانه بر اساس فاکتور میزان واریزه و میزان آسیب پذیری منطقه، در دوره بازگشت های مختلف در محیط GIS محاسبه شده که نتیجه آن افزایش میزان تلفات نرخ که می تواند راهگشای بحث مدیریت سیلاب برروی رودخانههای مخروطافکنهای باشد.