سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای سلامت زنان

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مجید براتی – کارشناس ارشد آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان
یداله فتحی – کارشناس ارشد آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان
فرزاد جلیلیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
نجیبه عطازاده – کارشناس بهداشت عمومی

چکیده:

سرطان پستان شایع ترین سرطان زنان و دومین علت مرگ و میر ناشی از سرطان زنان ۴۴-۴۰ ساله می باشد پیشگیری از سرطان و تشخیص زودرس از جمله فاکتورهای حیاتی در کنترل بیماری می باشد با پیشگیری و استفاده از غربالگری ابتلا به سرطان و مرگ و میر ناشی از آن کاهش می یابد از انجایی که حمایت اجتماعی اثرات مثبتی برروی انواع پیامدها شامل سلامت جسمی، سلامت ذهنی و عملکرد اجتماعی دارد لذا هدف از این مطالعه بررسی میزان حمایت اجتماعی درک شده در زنان مراجعه کننده به مراکز انجام ماموگرافی شهر همدان بود. دراین تحقیق که یک نوع مطالعه توصیفی مقطعی بود ۱۵۰ زن بالای ۳۵ سال مراجعه کننده به مراکز انجام ماموگرافی شهر همدان با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.