سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عطااله رخش خورشید – اعضای هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
حمیده اکبری –
ادریس بذرافشان –
محمدشریف حسین بر – دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت

چکیده:

با توجه به استفاده روزافزون از فرایند جذب سطحی در حذف الاینده های محیط زیست انتخاب یک ماده مناسب ازجنبه های فنی و اقتصادی به عنوان جاذب یکی از دغدغه های محققین این رشته بوده است هدف از انجام این مطالعه بررسی و شناسایی امکان استفاده از خاکستر هسته خرما برای حذف فنل از محیط آبی می باشد. دراین مطالعه بنیادی – کاربردی با توجه به اهداف درنظر گرفته شده در مقیاس آزمایشگاهی و در سیستم ناپیوسته از خاکستر هسته خرما به عنوان یک جاذب به میزان ۲، ۵، ۸و۱۱ گرم استفاده شد و تغییرات اثر غلظت فنل PH و زمان تماس و همچنین تبعیت فرایند جذب از معادلات فروندلیچ و لانگمیر مورد بررسی قرارگرفت کلیه ی آزمایشات براساس روش استاندارد آزمایشات آب و فاضلاب انجام و از نرم افزار EXCEL برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج آزمایشات نشان داد که خاکستر هسته خرما راندمان بالایی در حذف فنل دارد و بازده جذب سطحی فنل با افزایش مقدار جاذب نسبت مستقیم دارد با اضافه کردن مقدار جاذب از ۲ تا ۱۱ گرم بازده حذف فنل از ۹۸/۹۱ به ۹۸/۹۹ درصد افزایش می یابد و بهترین راندمان جذب با مقدار جاذب ۱۱ گرم و PH=6 با غلظت فنل ۲۰۰mg/l و زمان تماس ۱۲۰ دقیقه بدست آمد. با توجه به نتایج حاصل ازاین پژوهش و همچنین ارزان بودن هسته خرما استفاده از خاکستر هسته خرما در حذف فنل به عنوان جایگزین و یا به همراه سایر روشهای تصفیه پیشنهاد می گردد.