سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحید بیداریان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، گروه مهندس
حسین علیزاده گلستانی – عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، گروه مهندسی شیمی، قو

چکیده:

پساب هایی که دارای فلزات سنگین می باشند همیشه نیازمند توجه گسترده ای می باشند، زیرا تصفیه مؤثر آنها در سلامت انسان و محیط زیست مؤثر می باشد. با توجه به بروز مشکلات جدید در صنایع، نیازمند ابداع و تولید روش های جداسازی جدید می باشیم. ترکیب مواد فعال سطحی و غشا در جداسازی پساب ها به توسعه یک تکنیک جدید کمک می نماید. یکی از این فرآیند ها که از این ترکیب استفاده می کند MEUF است.یکی از فرآیند هایی که از این ترکیب استفاده می کند اولترا فیلتراسیون بهبود یافته به کمک مایسل (micellar-enhanced ultrafiltration) است. در این مقاله حذف آهن از پساب صنایع فورجینگ با استفاده از فرآیند MEUF توسط سورفکتانت کاتیونی cetylpyridinium chloride (CPC) بررسی گردیده است. یک طراحی full factorial جهت آنالیز تاثیر فشار و غلظت سورفکتانت بر روی میزان حذف آهن از پساب انجام گردید. آنالیز داده ها با مدل خطی عمومی آنالیز ANOVA مدل گردید.نتایج انطباق خوبی را با مدل نشان داده و نتایج حاصل از نمودارها نشان می دهد، مقدار سورفکتانت تاثیر بیشتر نسبت به فشار بر حذف روغن دارد از طرفی بررسی آزمون F نیز این نتایج را اثبات می‌کند. دلیل این امر شیب زیاد نمودار درصد حذف آهن- غلظت نسبت به درصد حذف آهن -فشار می باشد.