سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ایمان طهماسبیان – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آز
آزاده نصرآزادانی – کارشناس ارشد خاکشناسی

چکیده:

غبار خیابان و نیز خاک رویین کنار جاده ها در مناطق شهری شاخصی برای آلودگی ناشی از رسوبات اتمسفری است.غبار اتمسفری می تواند به آسانی و از راه تنفس وارد بدن شده و ایجاد بیماری نماید و از سوی دیگر در هنگام بارندگی موجب آلوده کردن آبهای سطحی می شود.برای بررسی میزان جذب آلودگی فلزات سنگین غبار اتمسفری توسط گیاهان به کار رفته در فضای سبز شهری پژوهشی در اصفهان به عنوان یک شهر پرترافیک و صنعتی و نیز بهارستان شهری کوچک و کم ترافیک در نزدیکی آن انجام شد.در این پژوهش ۲۵ نمونه از غبار کنار خیابان و نیز ۲۵ نمونه از اندام هوایی گیاه برگ نو و خاک پای گیاه از این دو شهر جمع آوری شد و غلظت سرب،روی و مس در آنها اندازه گیری شد.مشاهدات نشان داد که بین غلظت فلزات سنگین در غبار و گیاه در اصفهان همبستگی معنی داری وجود داشت و گیاه برگ نو توانسته بود مقادیری از فلزات سنگین را از غبار اتمسفری جذب نماید.حال آنکه در بهارستان این همبستگی بیشتر با خاک پای گیاه دیده شد.