سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا هوشمندفر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر مخلوط فلزات سنگین کادمیوم، مس و روی، هر کدام به میزان ۶۰ قسمت در میلیون در pH های ۸/ ۴، ۶ و ۲/ ۷ بر رشد طولی اندام هوایی و جذب فلزات سنگین به وسیله گیاه یونجه . Medicago sativa L در آزمایشی اسپلیت پلات در قالب طرح پایه کاملا تصادفی به صورت گلدانی در شرایط کنترل شده نور و دما به اجرا درآمد. نتایج به دست آمده نشان داد که اثر pH بر رشد طولی اندام هوایی در شرایط وجود و عدم وجود مخلوط فلزات سنگین معنی دار نمی باشد ولی اختلاف معنی داری در سطح یک درصد آماری بین رشد طولی اندام هوایی در تیمار شاهد و تیمار حاوی مخلوط عناصر سنگین مشاهده شد. در رابطه با میزان جذب فلزات سنگین، بالاترین نسبت گیاه به خاک غلظت فلزات سنگین به میزان تقریبی ۱۸ برابر برای کادمیوم در ۴/۸ pH ، ۹ و ۵ برابر به ترتیب برای عناصر روی در ۷/۲ pH و مس در ۴/۸ pH مشاهده شد