سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا جواهری تفتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
مهدی باقرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده:

در این مقاله به بررسی ناتراوایی سیمان پرتودهی شده با الکترون پرداخته شده است .سوالات تحقیق در این مقاله برررسی می کنیم که آیا سیمان پرتودهی شده تاثیری در ناتراوایی بتن ایجاد می نماید یا خیر ؟ روش تحقیق روش کار بدین صورت است که سیمان در دزهای مختلف توسط سازمان کاربرد پرتوها (انرژی اتمی ) پرتودهی می شود و سپس با این سیمان بتن تولید می شود و بابتن پرتودهی نشده از لحاظ تراوایی و مقاومت فشاری مقایسه می گردد. نتیجه گیری با توجه با آزمایش روی نمونه های مکعبی ساخته شده با بتن در دزهای مختلف و محاسبه میزان جذب آب متوجه خواهیم شد که نمونه حاصل از این سیمان با دز بالا نا تراواتر می باشد