سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فیروز خان زاده – کارشناسان ارشد آلودگیهای محیط زیست
سیدمسعود منوری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سوده طهماسبی ثوری –
مرضیه هادی پور –

چکیده:

یکی از مشکلات عمده و پرهزینه شهرداریها دفع مواد زائد جامد می باشد بنابراین داشتن اطلاعات پیرامون کمیت و کیفیت زباله یکی از مهمترین فاکتورها جهت مدیریت صحیح آن بحساب می آید هدف ازاین تحقیق بررسی وضعیت موجود میزان تولید و ترکیب زباله خانگی شهر اهواز می باشد طی تحقیقی که در کل مناطق ۸ گانه شهرداری صورت گرفت تعداد ۴۰۰ خانوار انتخاب شد زباله خانگی آنها جمع آوری گردید و مورد آنالیز کمیت ترکیب چگالی و رطوبت قرارگرفت نتایج حاصل از آنالیز ترکیب زباله خانگی درمناطق مختلف شهرداری اهواز نشان داد مواد فسادپذیر با ۷۳/۶۲ درصد بیشترین و چوب با ۰/۳۱ درصد کمترین بخش زباله خانگی این شهر را تشکیل میدهند متوسط چگالی زباله خانگی اهواز ۱۷۲/۵۸ کیلوگرم برمترمکعب محاسبه شد و متوسط رطوبت زباله ۵۸/۱۸ درصد بدست آمد همچنین سرانه تولید زباله شهراهواز ۸۸۲ گرم به ازای هر نفر در روز و متوسط تولید زباله خانگی این شهر روزانه ۱۰۰۰ تن محاسبه گردید.