سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی ضرابی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
سیدمسعود حسینی – کارشناس واحد تحقیق و توسعه شرکت دشت سبز آتیه

چکیده:

انباشت پسماند بستر دام در دامپروری ها موجب بروز مشکلات بهداشتی و زیست محیطی می گردد از سوی دیگر این مواد مناسب ترین ماده غذایی برای پرورش کرم زباله خوار Eiseniafetida است که قابلیت بالایی برای پردازش بیولوژیک پسماند تر روستایی و شهری دارد مهمترین اصل در پرورش کرم زباله خوار ارزیابی تغییرات تراکم جمعیت کرم در شیوه های مختلف پرورش آن است دراین تحقیق تغییرات تراکم جمعیت کرم زباله خوار در دو شیوه پرورش جعبه Batching وکرت Windrow استفاده از پسماند بستر دام درقالب یک طرح کاملا تصادفی درمحیط کنترل شده مورد بررسی قرارگرفت آمار برداری ها در ۱۰ و ۲۰ و ۳۰ و ۴۰ و ۵۰ روز پس از ریزش کرم با برداشت یک لیتر بستر کامل انجام گرفت نتایج نشان داد که تراکم کرم بالغ درتمام نمونه گیری ها به جز روز پنجاهم در سطح ۵% تفاوت معنی داری داشت.