سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آیدین حمیدی – عضو هیات علمی (استادیار پژوهش
صمداله کرمی – کارشناسان آزمایشگاه سلامت بذر و نهال موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و
سپیده امین خاکی – کارشناسان آزمایشگاه سلامت بذر و نهال موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و
لیلا زارع – کارشناسان آزمایشگاه سلامت بذر و نهال موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و

چکیده:

این بررسی به منظور مطالعه میزان آلودگی بذرهای سویای تولید استان های گلستان و مازندران به ااسپورهای قارچ عامل بیماری سفیدک دروغینPeronospora manshurica و تظاهر این بیماری در مزارع ایزوله، در آزمایشگاه و مزرعه پژوهشی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج در سال ۱۳۸۹ انجام شد. بدین منظور بذر ۲ رقم تجاریDPX و سحر از استان گلستان و ۲ نمونه بذر ارقام ساری و ۰۳۳ با منشاء استان مازندران تولید سال ۱۳۸۸ انتخاب گردیدند. بذرها در چهار تکرار ۴۰۰ بذر تحت آزمون شستشو برای بررسی میزان آلودگی آنها به ااسپورهای قارچ بذرزاد عامل بیماری سفیدک دروغین P. manshurica قرار گرفتند. نتایج بیان کننده متوسط آلودگی بذر به ااسپور فارچ ۵۴ و ۳۱ به ترتیب برای ارقام تجاریDPX و سحر از استان گلستان و ۹۵ و صفر بترتیب برای ارقام ساری و ۰۳۳ از استان مازندران بود. بذرها بدون هیچگونه تیماری در هفت ه اول خرداد ماه کاشته شدند. پس از کاشت، برای مشاهده علائم سیستمیک بیماری بر روی گیاهچه ها و سپس بوته ها، مزرعه به طور روزانه برای مشاهده لکه های برگی تا گلدهی مورد بازدید قرار گرفته که هیچ گونه علائمی از بیماری مشاهده و ثبت نشد. با توجه به بیولوژی و اکولوژی عامل بیماری، اگرچه خسارت اقتصادی ناشی از بیماری در کشور چندان زیاد نبوده و ممکن است در شرایط خاص منجر به کاهش عملکرد شود ولی با توجه به اختصاص دادن ممتد زمین های زراعی مخصوصا در مناطق مستعد به کاشت این محصول برای چندین سال، احتمال افزایش جمعیت پاتوژن در توده های بذری و افزایش آلودگی های مزارع تولید بذر وجود دارد که بیان کننده ضرورت اجرای دقیقتر موازین مدیریت بهداشت مزرعه تولید بذر با اعمال تغییراتی در انتخاب زمین، افزایش کیفیت ضد عفونی بذر با توجه به سایر تیمارها در تمامی جوانب و رعایت بیشتر بهداشت مزرعه در مزارع تولید بذر به منظور کاهش میزان آلودگی و پرهیز از افزایش آلودگی مزارع تولید بذر می باشد.