سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فردین مسلمی نجارکلایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم اطلاعات مکانی دانشگاه تحصیلات تک
کاظم میرزاپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم اطلاعات مکانی دانشگاه تحصیلات تک
میثم عفتی – دانشجوی دکتری مهندسی سیستم اطلاعات مکانی دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه یکی از چالشهای اصلیشبکه ی حمل و نقل ترافیکی است که درمسیرهای مختلف درون شهری وجود دارد لذا بایستی به بررسی عوامل ایجاد آن پرداخت تا بتوان راهکارهای مناسبی را برای کنترل جریان ترافیکی اتخاذ نمود. شبکه های عصبی از انعطاف پذیری بالایی برای کنترل و پیشگوییجریان ترافیکی برخوردار می باشند درهمین راستا این تحقیق به بررسی میزان تاثیر گذاری ۵ عامل محیطی و انسانی جمعیت منطقه تعدادمنازل مسکونی مالکین وسایل نقلیه درآمد متوسط مالکین منازل مسکونی و تعداد کارمندان منطقه درجریان ترافیک شهری پرداخته است یافته ها حاکی از انست که عوامل انسانی جمعیت ساکن، مالکین وسایلنقلیه، و تعدادکارمندان منطقه موثرترین عوامل درجریان ترافیک شهری میب اشند که با مدیریت و کنترل این عوامل می توان به بهبود جریان ترافیک شهری کمک شایانی کرده و از رخ دادن حوادث نابسامان درکشورمان جلوگیری نمود.