سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نیما پورنگ – کارشناس ارشد محیط زیست
مهرناز بنی اعمام – فوق دکتری آلودگی و حفاظت ازمحیط زیست

چکیده:

سازمان های مختلف بطور روزافزون علاقمند به دستیابی و اثبات عملکرد صحیح سیستم ایمنی و بهداشت شغلی از طریق کنترل ریسکهای ایمنی و بهداشت شغلی باتوجه به خط مشی و اهداف ایمنی و بهداشت شغلی خود می باشند آنها این کار را درقالب قوانینی که روزبروز سخت گیرانه تر شده و با استفاده ازتوسعه خط مشی های اقتصادی و سایر معیارهایی که عملکرد مطلوب ایمنی و بهداشت شغلی را ممکن می سازد و افزایش توجه طرفهای ذینفع به اهمیت مسائل مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی را به دنبال دارد انجام میدهند کلیه سازمان های توسعه یافته به این نکته واقف شده اند که منابع انسانی مهمترین سرمایه هرجامعه بوده و حفظ و بقاآن مهمترین اقدامی است که می بایست توسط دولت ها و سازمان های وظیفه مدار صورت گیرد یکی از مهمترین دلایل استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت درکاهش حوادث ناشی ازکاروخساراتی است که به افراد و اموال و سازمان ها وارد می شود که درحقیقت اصلی ترین دلیل استقرار این سیستم درسازمان هامحافظت ازمنابع انسانی است و ازدیگر دلایل استقرار این سیستم میتوان به بالا بودن هزینه های مرتبط با نقص کنترل ریسک ها و وقوع حوادثی با ابعاد جهانی اشاره نمود.