سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محبوبه بهزادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی
نادر نورا – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مهدی مفتاح هلقی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

یکی از علل گسترش بیابان زایی فعالیت های انسانی نظیر بهره برداری های غیراصولی کشاورزی است با هدف نشان دادن درجه تاثیر شاخص مکانیزاسیون کشاورزی و کاربرد نهادها دربیابان زایی دشت ورامین پس ازتهیه نقشه واحدهای کاری بازدید میدانی و جمع آوری آمار و اطلاعات لازم و استفاده از IMDPA نقشه بیابان زایی ناشی ازاین شاخص تهیه گردید منطقه از حیث این شاخص با میانگین ارزش عددی ۲/۶۶ درکلاس شدید بیابان زایی قرار دارد ۲۹درصد منطقه درکلاس شدید و ۷۱درصد درکلاس متوسط قرار دارد و بیشترین شدت مربوط به واحدکاری اراضی باغی درجنوب و جنوب غربی منطقه مورد مطالعه می باشد.