سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدمهدی جباری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
قربانعلی فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی
امید آخوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های ابی

چکیده:

دراین تحقیق با هدف تعیین شدت بیابانزایی درمنطقه پرندک از روش IMDPA استفاده شده و میزان تاثیر سه معیارخاک اقلیم و آب مورد ارزیابی و بررسی قرارگرفته است برای هرشاخص یک لایه اطلاعاتی تهیه و درمحیط نرم افزار ILWIS این لایه ها تلفیق تالایه اطلاعاتی معیار مربوطه تعیین گردیده و پس از آن با تلفیق لایه های معیار های سه گانه نقشه شدت بیابان زایی منطقه بدست آمده این نقشه بیانگر آنستکه منطقه درکلاس متوسط بیابانزایی قرار داشته و معیار اقلیم با ارزش عددی ۲/۳ بیشترین تاثیر و معیار خاک با ارزش عددی ۱/۶۹ کمترین تاثیر را دربیابان زایی منطقه دارد.