سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مواد روان گردان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعید فروغی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
هدایت نظری – روانپزشک -عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
حمید آزادگان قمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مرضیه مومن نسب – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

چکیده:

حدود ۸% جمعیت بالغ کشور اعتیاد دارند و روزانه حدود ۵۰۰ نفر به این جمعیت اضافه می شود. پیامدهای اقتصادی اجتماعی و بهداشتی بسیار سنگین چون طلاق، فحشاء، دزدی و قتل، ابتلای به ایدز و هپاتیت و ضرری معادل ۲۹ درصد درآمد ملی از جمله عوارض اعتیاد برای کشورماست. امکانات محدود فعلی موجود در مراکز بستری و سرپایی درمان اعتیاد و روش های وقت گیر و هزینه بر موجود، باعث شده تا روش های ترک سریع اعتیاد از دیدگاه کارآیی، عوارض جانبی تحمل و عود اعتیاد هر روز بیشتر مورد توجه و امتحان قرار گیرند.از فروردین تا شهریور ماه ۱۳۸۴، ۱۴۰ مرد معتاد به مواد افیونی (هروئین و تریاک) که دردو گروه جداگانه همتاسازی شده بودند به ترتیب تحت سم زدایی سریع با نالترکسون و متادون قرار گرفتند. روند ترک اعتیاد درتمامی بیماران به مدت ۳ماه تحت نظر بود و در گروه اول کلونیدین، بنزودیازبین و نالترکسون همراه با درمان علامتی در۴ روز اول و ادامه درمان نگهدارنده با نالترکسون و در گروه دوم متادون تراپی به مدت یک ماه انجام شد. سن مددجویان بین ۷۳-۱۸با میانگین ۳۴ سال و بهره هوشی همگی حداقل نرمال بود. میزان موفقیت در روش سریع ۵۵% و در روش متادون ۵۰% بود. عود در روش سریع کندتر رخ داد و کمتر بود (۴۵% درمقابل ۵۰%). گرچه تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود. میزان موفقیت بیشتر در روش سریع مربوط به نمونه های دارای سابقه اعتیاد کمتر و معتادین به هروئین بود که این مقادیر در روش متادون مربوط به نمونه های با سابقه اعتیاد بیشتر و معتاد به تریاک بود. در هر دو گروه ارتباط بین موفقیت درترک با نوع اعتیاد، شغل ، تاهل و سطح تحصیلات معنی دار نبود. مهمترین عارضه جانبی درمان افت فشارخون شریانی (در گروه سریع ۱۰% و در گروه متادون ۵% ) بود.روش سم زدایی سریع با نالترکسون با توجه به میزان بالا، زمان کمتر و عوارض ناچیز می تواند روش مناسبی در سم زدایی افیون ها در زمان کمتر و حجم بیشتر داطلبان ترک باشد.