سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی غلامرضانعیمی – کارشناس ارشد خاک و پی
هادی بیاتی – کارشناس ارشد خاک و پی

چکیده:

به دلیل اهمیت اقتصادی سدها و بهره برداری موثر در طول عمر مفید آنها ارزیابی و مطالعات آبگذری و میزاننشت از آنها بسیار مهم و حائز اهمیت فراوانی می باشد با توجه به پدیده کارست در تکیه گاه راست سد میرزای شیرازی و نفوذ پذیری نسبتا بالای این تکیه گاه و بخشی از پی زیربستر رودخانه بررسی نشت از نواحی مزبور جهت کاهش تلفات آب از اهمیت ویژه ای برخوردار است دراین مقاله با توجه به اهمیت مسئله نشت وبه منظور نمایش جریان بصورت سه بعدی محدوده محور و جناح راست سد توسط نرم افزار المان محدود Seep/3D نسخه ۱/۱۵ مدل گردیده و میزان تاثیر دیوارو پرده آب بند با افزایش عمق نفوذ بر کاهش نشت مورد بررسی قرارگرفته است پس از محاسبه مقدار نشت از محور و جناح راست سددر طول یک سال ۲۲/۵۴۸/۲۴۰ متر مکعب براورد شده که با افزایش عمق نفوذ دیوار و پرده آب بند از ۲۰ به ۳۰ متری در زیرتراز پی نشت به طور قابل ملاحظه کاهش پیدا می کند که با استفاده توام از تمهیدات بکاررفته دیوار و پرده اب بند میزان نشت در طول یک سال به ۴/۴۱۵/۰۴۰ متر مکعب حدود ۸۰ درصد کاهش می یابد.