سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین وظیفه دوست – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نورالهدی پورعباس – شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی
بهاره برهانی یزدی – شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی

چکیده:

اینترنت همراه با رشد روزافزون خود ، کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف یافته است . امروزه اینترنت بعنوان رسانه ای قدرتمند دراختیار صنعت تبلیغات قرار گرفته است. بدلیل ویژگی ها و مزیتهای فراوانی که اینترنت در مقایسه با رسانه های سنتی دارد ، تبلیغات اینترنتی شاهد رشد فرا وانی در طی سالیان اخیر بوده است . ولی این روند در ایران از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار نبوده است .دراین مقاله با بررسی تبلیغات اینترنتی در وب سایت یک شرکت با بررسی نقش تبلیغات اینترنتی بر روی خرید های اینترنتی e-CRM e-Brand همچنین نقش دانش کاربران بر افزایش تبلیغات اینترنتی با روش تصادفی ساده از بین جامعه آماری نتایج نشان داد که توجه به نوع دسترسی کاربران ،توجه به جنسیت ،منافع بالقوه خریدار و توجه به سرعت شبکه در طراحی و کاهش زمان انتظار از مواردموردتوجه برای بازدیدکنندگا ن بوده است.