سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احسان بشیری – مهندس ایمنی و حفاظت فنی
طیبه محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
اسفندیار محمدی – دکتری مدیریت سیاست گذاری

چکیده:

دراین مقاله نوع و میزان برون سپاری فعالیت ها و خدمات دربخش مختلف یکشرکت خصوصی پروژه ساخت وساز درطرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی و اثرات و نتایج این برون سپاری برمیزان پیشرفت تولید خدمات فنی مهندسی و یا تکمیل پروژه بررسی شده است نوع فعالیت هایی که دراین نمونه برون سپاری شده اند برمبنای تعاریف و روشهای شناخته شده برون سپاری امور درعلم مدیریت و اقتصاد بوده و همچنیندلایل و استراتژی های شرکت برای برون سپاری خدمات درمقاطع مختلف زمانی از آغاز پروژه تا انتها معرفی گردیدها ست علاوه براهداف و خط مشی های متنوعی که شرکت ها برای برون سپاری دارند دراین تحقیق با ارایه آمار و نمودارهایی از میزان پیشرفت پروژه نشان داده می شود که درحقیقت میل به برون سپاری درمقاطع مختلف زمانی به دلیل غلبه بررکود موقت بوجود آمده و ایجاد عاملی محرک جهت افزایش شتاب پیشرفت پروژه بودها ست درعمل هم آنچه از روند پیشرفت پروژه اعلام شده است نمایانگر همین ادعا می باشد به گونه ای که با اعمال ۴۰ درصد برون سپاری خدمات بیش از ۴۰ درصد برمیزان پیشرفت پروژه درمقایسه با قبل از برون سپاری اضافه شده است.