سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدعلی حکیمزاده – استادیار دانشگاه یزد
حمید سودایی زاده – استادیار دانشگاه یزد
نجمه آخوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی

چکیده:

باتوجه به وسعت زیادخاکهای شورو سدیمی درایران اصلاح و احیا این خاکها که خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی مناسبی نداشته امری ضروری به نظر می رسد بنابراین تحقیقی با ۵ تیمار و درسه تکرار درقالبطرح بلوکهای کامل تصادفی صورت پذیرفت هدف ازانجام این تحقیق اصلاح یک خاک شور و سدیمی با بهره گیری از گچ و کود دامی و بررسی تاثیر استفاده توام و جداگانه این مواد دراصلاح خاک می باشد نتایج نشان داد اثر تیمارها درسطح ۱ درصد معنی دار می باشد تیمارگچ ۲ درصد +کود دامی ۱ درصد بیشترین تاثیر را درکاهش SAR خاک نشان داد.