سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدفرهاد حسینی – دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک
علیرضا فلاحی – هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، گروه معماری و مدیریت بحران
پیمان کریمی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

درراه کارهای مبتنی برمدیریت بحران و تداوم کسب و کارتمرکز برشیوه هایی استکه ریسک آسیب پذیری سازمان ها رادرمقابل هرگونه بحران اعم از خرابی سرورها و سرویس دهنده آتش سوزی سرقت جنگ زلزله و …به حداقل رسانده و مجموعه بتوانند تداوم خدمات خود را درمقابل ریسک های تعیین شده تضمین کنند درهمین راستا اصول پنج گانه استمرار مدیریت بحران می تواند کارگشا باشد لذا این مقاله قصد دارد که به بررسی تاثیر گذاری مدیریت بحران مدیریت استمرار کسب و کار با توجه به اصول فوق الذکر اصول پاسخ دهی بازتوانی ازسرگیری فعالیت ترمیم کردن و جایگاه یابی مجدد بپردازد پیشرفت ها و تحولات جهانی درشرایط کنونی کسب و کار باعث شده که فرایند تداوم کسب و کار به عنوان یک ضرورت درسازمان ها مطرح شده و مدیریت این فرایند به عنوان یک بخش ضروری درتمام حوزه های کسب و کار شناخته شود.