سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

طلا علی اکبرزاده اهری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه تکنولوژی معماری ،واحد جلفا، دانشگاه آزاد اسلامی،جلفا،ایران
اسدالله شفیع زاده – استادیارگروه معماری،واحد اهر،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد اهر،ایران

چکیده:

سابقه تاریخی هر کشور موجب شکل گیری فرهنگ آن جامعه می شود ،فرهنگ هر جامعه نیز بر معماری آن جامعه تاثیر می گذارد. از مهمترین ویژگی های هنر معماری هم هدایتگری فرهنگی است. یکی از مکان هایی که هنرمند در آن می تواند دغدغه های ذهنی خود را از مسائل گوناگون به شکل مفاهیم مختلف در قالب آثار هنری جهت تاثیرگذاری بیشتر بر روی افراد جامعه عرضه نماید یک مرکز یا مجتمع فرهنگی و هنری است . مجتمع فرهنگی و هنری باید به عنوان یک قرارگاه رفتاری پاسخگوی نیازهای رفتاری ثابت و متفاوت گروه های مختلف مردمی باشد. هدف از این تحقیق ارائه راهکاری برای افزایش کیفیت فضاهای فرهنگی به منظور افزایش تعاملات اجتماعی و متعادل نمودن حس تعلق خاطر به کالبد مرکز فرهنگی همگام با حوزه رفتاری آن می باشد.