سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر صابر – دانشجویان کارشناسی ارشد
علی اصغر امینیان –
عیسی سلاجقه – استاددانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید شجاعی باغینی –

چکیده:

درطراحی شکل سدهای قوسی ازایجاد مدل هندسی مناسب توسط روابط بین متغیرها و پارامترهای طراحی استفاده می شود که ازآن جمله مدل هندسی مبتنی برتعیین ضخامت محور مرکزی بدنه سد درچندتراز مبنا شعاع انحنای رویه بالا دست و پایین دست درهمان ترازها و شیبهای منحنی محور مرکزی سد می باشد از انجا که درسازه ای با این مقیاس بزرگ حجم زمان تحلیل بخصوص تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی بسیارزیاد و مساله بهینه سازی آن دارای پروسه ای زمان براست لذا برای بهینه سازی شکل استفاده از روشهای گرادیانی یا بکارگیری شبکه های عصبی را اجتناب ناپذیر می نماید درچنین مواردی یک براورد دقیق از میزان تاثیر مقادیر متغیرهای طراحی برحجم سد و نتایج تحلیل آن موجب سهولت بهره گیری از روشهای فوق و دقت درنتایج خواهد شد دراین مقاله تلاش میشود میزان حساسیت نتایج آنالیز به تغییر پارامترهای مدل سدقوسی ارزیابی گردد.