سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود درویش صفت – مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی چالوس
سحر علیمردانی – دانشجوی دکتری صنایع اقتصادی

چکیده:

باتوجه به اینکه تمام مسائل درشعبه اتفاق می افتد و باتوجه به نقش بسیارحساس و تعیین کننده شعب درجهت اجرای صحیح و مناسب سیاستهای استراتژیک بانک لازم است تا استراتژی توانمندسازی و افزایش قابلیت شعب درراس برنامه های کاری بانک قرار داده شود دراین راستا قبل ازاجرا هرطرح و برنامه جدید لازم است کارکنان شعب اموزشهای لازم را دیده و مهارتهای موردنظر را کسب کنند بنابراین تواناسازی کارکنان درچهارچوب یک سازمان یادگیرنده ازارزشهایی هستند که سرلوحه فعالیت های بخش منابع انسانی بانک کشاورزی قرار دارد اینک این سوال مطرح میشود که تاثیر اموزش برتوانمندسازی کارکنان بانک کشاورزی تاچه میزان می باشد آیا درنتیجه اموزشهای برگزارشده کارکنان بانک کشاورزی توانمند شده اند به نحوی که از اهداف روشن روحیه کاری بالا رفتار اخلاقی کارتیمی مشارکت گروهی مطلوب ارتباطات سازنده و محیط کاری سالم برخوردار شوند؟