سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امین علی آبادی – آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر،ملایر،ای
نوشین ربیعی – دانشکده تحصیلات تکمیلی آزاد اسلامی واحد بوشهر
وحیده خادم حسینی – دانشکده تحصیلات تکمیلی آزاد اسلامی واحد بوشهر
اسماعیل مصطفوی کیا – دانشکده تحصیلات تکمیلی آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده:

در این مقاله به بررسی اثرات بیولوژیکی امواج الکترومغناطیسی فرکانس بالا بر بدن پرداخته می شود. سپس میزان نرخ جذب ویژه (SAR) و عوامل مؤثر بر آن بررسی می گردد و در ادامه میزان SAR در مدل استاندارد IEC 62209-1 شبیه سازی شده که در آن بافت سر و یک آنتن موسوم به دایپل مرجع مدل شده و اثر تغییر پارامترهای فیزیکی بر SARمثل رسانندگی بافته، اثر دادن زاویه) تیلت (به آنتن، اثر کوچکتر شدن اندازه، اثر فاصله گرفتن از آنتن، تغییر محل اندازه گیری SAR و میزان SAR در دست انسان شبیه سازی شده و با مدل استاندارد مقایسه شده است. شبیه سازی ها همگی در فرکانس ۸۳۵MHz انجام شده است. (به جز در مورد اثر تغییر فرکانس)