سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شاهرخ مرزبان – دکتری برق- مخابرات،
کمال محامدپور – دانشیار، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
امیر رادفر – کارشناس ارشد برق
سیدمهدی حسینی میان گفشه – کارشناس ارشد برق

چکیده:

در حال حاضر بکارگیری تکنیکهای مخابراتی چند ورودی – چند خروجی در ارتباطات بیسیم برای مقابله با پدیده مخرب فیدینگ کارائی فراوانی پیدا کرده است. با توجه به شرایط کانال رادیوئی تلهمتری اجسام پرنده که بغیر از سیگنال دید مستقیم بین آنتن فرستنده و آنتن گیرنده دارای انتشار چند مسیره نیز میباشد، تکنیکهایMIMO قادر به بهبود میزان خطای بیت دریافتی در گیرنده تلهمتری خواهند بود. در این مقاله، با افزایش درجه دایورسیتی در سمت گیرنده تلهمتری میزان کارائی تکنیکMIMO با کد الموتی مورد ارزیابی قرار میگیرد. جهت ایجاد شرایط نسبتاً واقعی برای لینک رادیوئی تلهمتری فضائی، از مسیر و مانورهای پروازی یک جسم پرنده فرضی استفاده شده است. نتایج حاصل از شبیهسازی در طول مسیر پرواز جسم پرنده، نشان دهنده کارائی بسیار مناسب کد الموتی ۲×۲ در مقایسه با کد الموتی۱×۲ در کانال تلهمتری فضائی میباشد.