سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فریده عتابی – استادیار دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ت
سیدعلیرضا حاجی سیدمیرزاحسینی – دانشجوی دکترای مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آ

چکیده:

طبق آمار میزان آلاینده بنزن موجود در هوای کلان شهر تهران بین ۲ الی ۵ برابر استاندارد سازمان بهداشت جهانی و بیش از ۱۰ برابر استاندارد اتحادیه اروپا و ژاپن است. بر اساس استانداردهای جهانی، میزان بنزن موجود در بنزین نباید بیش از ۶۵/۰ درصد باشد، در حالی که این میزان در بنزین کشور در حدود پنج درصد می‌باشد. آژانس حفاظت محیط زیست بنزن را در گروهA ، به عنوان یک ماده سرطان زا معرفی نموده است .در این تحقیق تعداد ۳۵۰ خودرو شامل۲۰ مدل مورد مطالعه قرار گرفته است. برای بررسی میزان غلظت بنزن از دستگاه PhoCheck EX5000با دقتppb 1± استفاده ‌شده است. در هنگام سنجش، خودرو در حالت خاموش قرار گرفته و فقط دریچه محافظ درب باک باز و میزان نشتی غلظت بنزن از فضای پیرامون در اصلی باک اندازه‌گیری شده است. در ادامه میانگین غلظت بنزن برای هر مدل محاسبه و با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که کمترین میزان غلظت بنزن ناشی از بخارات بنزین برای گروههای کیا ، هیوندای و بی ام و به ترتیب برابر با ۰/۱۶ ، ۰/۰۳ و ۰/۳پی‌ پی‌ام و بیشترین مقدار غلظت بنزن ناشی از بخارات بنزین برای گروه پیکان،پراید و پژو پارس به ترتیب برابر با ۲۱/۷۶ ، ۸۶/۴۳ و ۲۱/۲۶ پی‌ پی‌ام اندازه‌گیری و محاسبه شد. دلایل اصلی نشت بخارات بنزین از باک خودروها ، فقدان دریچه دوم درب باک، فرسوده شدن و یا نقص واشر درب باک ، حذف واشر درب باک و عدم توجه مالک وسیله نقلیه به محکم نمودن یا بستن درب باک، شناسایی گردید