سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی ادب ایثار، هنر شهادت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین هاونگی – مدرس دانشگاه بیرجند

چکیده:

نظام آموزش و پرورش و نهادهای آموزشی باید یکسری مفاهیم ارزش ها و ارکان مهم فرهنگی جامعه خویش را به فرزندان این مرز و بوم انتقال دهند تا فرزندان این مرزوبوم بیش از پیش با ارزشها و فرهنگ جامعه خویش آشنا شوند و نسبت به حفظ آنها پایبند باشند هدف تحقیق حاضر بررسی این است که تعیین کند تا چه اندازه مفاهیم مربوط به شهید و شهادت درکتابهای درسی دوره راهنمایی تحصیلی مطرح شده است و مورد بحث قرارگرفته است و هم چنین کتابهای درسی تا چه اندازه ارزشهای والای شهید و شهادت را به نوجوانان معرفی کرده اند با عنایت به آن چه ذکر شد سوالات پژوهشی بدین شرح مدنظر قرارگرفت. بطور کلی کدام مفاهیم مربوطبه شهادت در کتابهای درسی تاکید شده و کدام مورد غفلت قرارگرفته است؟ درکتب درسی دوره راهنمایی کدام ابعاد و صفات شخصیتی شهید مطرح شده اند؟ با توجه به اصول روانشناسی و دیدگاه های مختلف روانشناسان مربوط به دوره نوجوانی ارائه مفاهیم مربوط به شهید و شهادت در کتب درسی چگونه است؟