سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابراهیم بحرینی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
محمدکاظم دستغیب بهشتی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
احمد جاودانه – دانشجو

چکیده:

هدف ازاین پژوهش تعیین بارمیکروبی شیر و عوامل موثربرافزایش آن تا زمان تحویل به کارخانههای فراوری شیر محصولات شیرمحصولات لبنی است بدین منظور ازمایشی درتابستان سال ۱۳۸۸ انجام گرفت که طی آن برای تعیین بارمیکروبی شیر نمونه هایی از دامداریهای موجود درسه استان فارس اصفهان کهگیلویه بویراحمدتهیه شد بدین صورت که ابتدا با مراجعه به سازمانهای جهادکشاورزی استانها ادرس دامداریها اخذ و سپس به صورت کاملا تصادفی ۱۵ دامداری مشخص و از دامداری ۱۰ نمونه شیر از کارتیه دامها و ۱۰ نمونه شیراز مخازن جمع آوری شیر گرفته ونمونه ها طی ۵ مرحله به آزمایشگاهی ارسال گردید ۰و۶و۱۲و۱۸و۲۴ ساعت پس ازت ولید نتایج نشان داد زمان ارسال نمونه ودمای محیط از عوامل موثردرافزایش بارمیکروبی شیر میباشند نمونه های گرفته شده از کارتیه دامهای شیری با نمونه های جمع آوری شده ا زمخازن شیر اختلاف معنی داری با یکدیگر داشتند که نتایج نشان داد زمان نگهداری شیرودمای محیط اثرات معنی داری درافزایش بارمیکروبی شیردارند.