سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد فهیمی نیا – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قم
محمد حسن محمودیان – کارشناس بهداشت محیط
ثریا حسینی – کارشناس بهداشت محیط
بهنام سپهرنیا – کارشناس بهداشت محیط

چکیده:

یکی از عوامل مهم در تامین سلامت افراد جامعه دستیابی به توسعه پایدار و تحقق امر ایجاد شهر سالم ، رعایت اصول بهداشت محیط و کنترل الودگی های زیست محیطی به خصوص در زمینه الودگی هوا می باشد که در این امر شهروندان نقش اساسی ر ایفا نموده و میزان و سطح اطلاعات ان ها از اهمیت بالایی برخوردار است. تعیین میزان اگاهی شهروندان قمی در خصوص منابع الوده کننده هوا و راهکارهای کنترل ان هدف اصلی این پژوهش می باشد هوا لازمه حیات است و نیاز به ان بیش ازآب و غذاست ، هر فرد روزانه نزدیک ۲۲۰۰۰ بار تنفس می کند و تقریبا به ۱۵ کیلوگرم هوا در روز نیاز دارد. مواد آلوده کننده هوا نیز عبارتند از هر ماده گازی ، مایع ، جامد و آمیخته ای از آنها در هوای ازاد پخش می گردد و باعث آلودگی هوا می گردد . این مطالعه از نوع توصیفی و مقطعی آست که جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه انجاتم می گردد. جامعه آماری این مطالعه افراد ساکن در شهر قم در سال ۱۳۸۶ می باشد. تعداد نمونه در این مطالعه ۶۰۰ نفر و رئش نمونه گیری تلفیقی از روش طبقه ای و خوشه ای است. در این مطالعه افراد جامعه مورد بررسی از لحاظ فرهنگی و سطح آگاهی به ۴ طبقه و هر طبقه به زیر خوشه هایی تقسیم شده اند و سپس از هر خوشه نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجام شده است. پش از در نظرگرفتن امتیاز مناسب به جواب شهروندان و تقسیم بندی اگاهی آنها به ۳ دسته ضعیف، متوسط و عالی ، سطح آگاهی شهروندان در زمینه آلودگی هوا و منابه و راهکارهای کنترل آن به صورت خوب ۸۰/۸ درصد ، متوسط ۱۸/۳ درصد و ضعیف ۰/۹ درصد گزارش گردید . طبق نتایج به دست آمده ، افراد با سن ۵۰-۲۵ سال ، مجرد و زنان میزان اطلاعات خوب بیشتری نسبت به بقیه گروه ها دارند . ۵۸ درصد شهروندان قمی مهمترین منبع کسب اطلاعات خود را د راین زمینهرادیو و تلویزیون بیان می دارند.