سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیده فاطمه حیدرنژاد – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، بخش فنی و مهندسی
حسین بشارتی –
پریسا شاهین رخسار –

چکیده:

برخی از عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان در خاک‌های آهکی تثبیت شده و از دسترس گیاه خارج می‌شوند. لذا می‌توان از گوگرد بعنوان ماده اسیدزا استفاده و مشکلات تغذیه‌ای گیاهان را برطرف نمود. گوگرد عنصری، پس از اکسایش در خاک علاوه برنقش تغذیه‌ای مستقیم، بدلیل تولید اسیدسولفوریک، باعث کاهشpH خاک می گردد و بطور غیرمستقیم برافزایش جذب فسفر و دیگر عناصر غذایی کم مصرف مؤثر واقع می شود.. در این بررسی به منظور بررسی اثر اکسیداسیون گوگرد بر برخی عناصر غذایی در خاک های آهکی آزمایشی در سال ۱۳۸۷ در موسسه تحقیقات خاک و آّب کرج انجام گردید. ۵۰ نمونه خاک از مناطق مختلف استان خراسان از عمق ۳۰-۰ سانتی متری برداشته شد. در نمونه‌ها برخی خواص شیمیایی خاک با منظور کردن دو تیمار ۰ و ۵/۰ درصد گوگرد عنصری به خاک گلدان ها اندازه گیری گردید. گیاهی در گلدان ها کشت نگردید و مرتب در حد ظرفیت زراعی آبیاری گردیدند. نتایج نشان داد که مصرف ۵/۰ درصد وزنی گوگرد pH خاک را کاهش و هدایت الکتریکی خاک و سولفات افزایش یافت. همچنین در اثر مصرف گوگرد فسفر، آهن و روی قابل جذب خاک نسبت به شاهد افزایش یافته که بیانگر تاثیر مثبت مصرف گوگرد قابلیت جذب آنها می باشد.