سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیده فاطمه حیدرنژاد – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، بخش فنی و مهندسی
حسین بشارتی – استادیار خاکشناسی کرج، موسسه تحقیقات خاک و آب کرج
پریسا شاهین رخسار – کارشناس ارشد آبیاری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، بخش فنی

چکیده:

گوگرد عنصری، پس از اکسایش در خاک علاوه برنقش تغذیه‌ای مستقیم، بدلیل تولید اسیدسولفوریک، باعث کاهشpH خاک می گردد و بطور غیرمستقیم برافزایش جذب فسفر و دیگر عناصر غذایی کم مصرف مؤثر واقع می شود.. در این بررسی به منظور بررسی اثر اکسیداسیون گوگرد بر برخی عناصر غذایی در خاک های آهکی آزمایشی در سال ۱۳۸۷ در موسسه تحقیقات خاک و آّب کرج انجام گردید. در این تحقیق حدود ۵۰ نمونه خاک از مناطق مختلف استان آذربایجان شرقی تهیه و به گلخانه منتقل گردید. بعد از افزودن ۵/۰ درصد وزنی گوگرد به نمونه ها در دمای حدود ۲۸ درجه سانتیگراد نگهداری و مرتباً در حد ظرفیت زراعی آبیاری شدند. سپس برخی خصوصیات شیمیایی خاک در نمونه ها تعیین گردید. نتایج نشان داد که اکسیده شدن گوگرد به اسید سولفوریک می تواند باعث اصلاح خاک، کاهش pH، افزایش غلظت قابل جذب فسفر، آهن و روی در نمونه ها و افزایش حاصلخیزی خاک شود